Ontwormen

Ontworming bij het paard

Veel paarden worden 4-6 keer per jaar ontwormd. Door opkomende resistentie tegen wormmiddelen zijn de inzichten met betrekking tot ontworming veranderd. Steeds vaker wordt er geadviseerd om te ontwormen op basis van een mestonderzoek. Dit voorkomt dat er meer ontwormd wordt dan noodzakelijk is. Bij het mestonderzoek wordt bepaald in welke mate het paard is besmet door het tellen van de wormeieren in de mest. De ervaring leert dat gezonde volwassen paarden die leven in een omgeving waar minimaal 1 keer per week alle mest wordt weggehaald weinig kans hebben op een wormbesmetting.

Resistentie kan dus verminderd worden zonder de gezondheid van het paard in gevaar te brengen door

- Hygiënemaatregelen
- Mestonderzoek
- Natuurlijke wormwerende middelen met o.a Thymus vulgaris en Artemisia absinthium
- Selectief gebruik van anthelmintica
- Correct weidemanagement

Ontwormen is vaak niet nodig wanneer

- Er geen echte weidegang is en er strikte hygiëne plaatsvindt (dit houdt in het verwijderen van de  mest en schoonhouden van de boxen, uitlopen etc.).
- Bij extensieve beweiding.
- Het winter is, tussen november en maart hoef je niet preventief te ontwormen.
- De weide schoongehouden wordt, door consequent de mest te verwijderen.
- Bovenstaand ondersteunt wordt door mestonderzoek.

Gevallen waarbij er wel ontwormd moet worden

- Indien blijkt bij mestonderzoek dat het paard grote aantallen wormeieren uitscheidt.
- Wanneer er een nieuw paard op het bedrijf komt deze ontwormen en pas in de kudde als het mestonderzoek goed is. Een nieuw paard kan resistente wormen met zich mee brengen en de kudde besmetten.
- Bij intensieve beweiding vooral als er ook veulens en jaarlingen aanwezig zijn.
- In het najaar is het mogelijk verstandig de paarden te behandelen tegen lintwormen, horzellarven en mogelijk ingekapselde bloedwormen.

Nadelen reguliere ontwormingsmiddelen

- Optreden van resistentie
- Milieu belastend, een groot deel van het product wordt uitgescheiden en komt terecht in de voedselkring, hierdoor gaat ook de bodemgesteldheid achteruit.
- Bij te vaak ontwormen kan het paard zelf geen goede weerstand tegen wormen opbouwen.

Ontwormingsadvies

Gedurende de weide periode 1x per 2 maanden mestonderzoek doen. Aan de hand daarvan eventueel ontwormen. In het najaar ontwormen met een regulier middel tegen horzellarven, lintwormen en ingekapselde rode bloedworm. Let op! Jonge paarden tot 2 jaar zijn gevoeliger voor worminfecties en moeten regelmatiger ontwormt worden.
 

Natuurlijke stoffen die uw dier kunnen ondersteunen: